24 september

Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»

Matteus 24:3

JESU ANDRE BERGPREKEN

Matteus 5:1-7:28 kaller vi “Jesu bergpreken” eller bare “Bergprekenen”. Dette fordi Jesus satt på et fjellberg og lærte folket en av de mest fremtredende talene i hele Bibelen. Antakelig var dette på Hattins Horn, et fjell omtrent syv engelske mil sør for Kapernaum. I Matteus 24-25 så sitter Jesus igjen på et fjell, men denne gangen på Oljeberget i Jerusalem. Viktigheten av disse to kapitlene har gjort at mange har kalt dette “Jesu andre bergpreken”.

Det er viktig for å få forståelse for disse kapitlene ved å ha det rette profetiske perspektivet på hva Kristus sier her. For det første så er det viktig å innse at disiplene her stiller tre forskjellige spørsmål:

  1. Når skal dette skje?” Dette” peker tilbake på Jesu uttalelse om at tempelet skulle rives ned, noe som skjedde 40 år senere.
  2. Hva er tegnet på ditt komme?» Dette vil si, Jesu andre komme når Han kommer for å rykke bort menigheten.
  3. Hva er tegnet på verdens ende?” Dette er ikke en korrekt oversettelse av det greske ordet “aion”, som betyr “tidsalder”. Spørsmålet blir derfor “Hva er tegnet på enden av denne tidsalderen?”

Jesus svarer disiplene i disse to kapitlene, men det er viktig å huske på at menigheten har andre løfter enn nasjonen Israel har, og disse to har forskjellige fremtider beskrevet i endetiden. Det er også en del diskusjon om spørsmål 3 gjelder “tidsalder” eller “tidshusholdning” som kan defineres forskjellig. Det er imidlertid viktig å innse at Jesu komme og tidsalderens ende ikke er på samme tid.


 

Advertisements
%d bloggers like this: