26 september

Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»

Matteus 26:39

“IKKE SOM JEG VIL, MEN SOM DU VIL”

Jesus, Menneskesønnen til Gud Faderen, ble født i en stall selv om Han var kongenes Konge. Han kom til jorden med et bestemt oppdrag. Han visste at Han måtte dø på korset for at Han ved sitt blod kunne kjøpe fri alle sjeler fra syndens lenker som vi alle har vært slaver for. Jesus var ikke bare 100% Gud, Han var også 100% menneske. Da dødens time nærmet seg var Jesus redd. Han ba til Faderen om å slippe lidelsen, smerten og latterliggjøringen som lå foran Ham.

Men Jesus avsluttet bønnen sin med disse velvalgte ordene: “Men ikke som jeg vil, bare som du vil.” Begeret Han nevnte var ofte brukt i Skriftene som å være fult med sorg, lidelse, skrekk og død, men alt dette var Jesus villig til å lide på grunn av Hans kjærlighet for oss. Eksempelet Hans viser den perfekte tro når Herren Jesus var villig til å lide alt dette til tross for at Han som menneske gjerne ville slippe det. Dette er vårt skinnende eksempel som vi må forsøke å følge etter.

Ofte kan det være vanskelig å leve som en kristen i denne verden som er så gjennomsyret av synd at vi føler oss helt omringet. Jesus ydmyket seg selv og var lydig helt til døden (Filipperne 2:8), og den som elsker noen så høyt gir det ultimate offer for dem. Spørsmålet for oss er hvor høyt vi elsker Gud. Er vi villige til å drikke det begeret som blir gitt oss? Er vi villige til å lide i dette livet slik at vi kan samle oss skatter i det neste livet? Paulus sa det slik: “Jeg mener at det vi må lide her i tiden, ikke er for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår» (Romerne 8:18). 


 

Advertisements
%d bloggers like this: