27 september

Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham: «Dette er Jesus, jødenes konge.»

Matteus 27:37

I.N.R.I.

Hva stod på korset til Jesus? Alle evangelistene har nevnt skiltet som Pontius Pilatus satte på korset over hodet på Jesus. Noen sier at det stod I.N.R.I., men dette er bare forkortelser. Antakelig stod det følgende på korset: “Iesvs Nazarenvs Rex Iaeorvm” som kan oversettes “Jesus Nasareeren, kongen av jødene”. De forskjellige versjonene i de fire evangeliene er bare litt forskjellig fokus på skriften. Noen fokuserte på forskjellige deler av skriften. Matteus, for eksempel, hadde ikke med “Nasareeren” eller “fra Nasaret” i Matteus 27:37.

Alle visste at Jesus var fra Nasaret. Det som var anklagen mot Jesus var at Han ble kalt “jødenes konge“. Som Gud var Jesus ikke bare jødenes konge, men kongenes Konge, konge over hele varden. Han var den lovede Messias, og bare en uke før, på Palmesøndag, hadde Jesus blitt hyllet som konge da han red inn til Jerusalem på en eselfole. Jødene ønsket at Messias skulle komme, men de forventet en konge og en leder som ville fri den fra det romerske tyranniet. Jesus syntes ikke å være denne lovede kongen. Han snakket om nestekjærlighet og oppofrelse, et budskap som jødene ikke ville høre på denne tiden.

Det er imidlertid viktig å poengtere at Jesus vil komme tilbake til jorden som seiersherre og styre hele jorden fra Jerusalem i en periode på 1000 år. Da vil Han være den kongen som jødene ønsket Han skulle være. Jødene ville ha Ham korsfestet siden Han påstod at Han var den Messias som skulle komme. De sa “La blodet hans komme over oss og våre barn”, og derfor har mange beskyldt jødene for å forkaste Jesus. Dette var imidlertid nødvendig for at frelsen skulle komme hedningene til del.


 

Advertisements
%d bloggers like this: