28 september

Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp.

Matteus 27:51-52

FORHENGET SOM REVNET I TO

Det var flere ting som skjedde da Jesus døde på korset. Jorden skalv i et jordskjelv så voldsomt at offiseren og folkene hans som passet på ble overbevist om at Jesus var Guds Sønn (Matteus 27:54). Dette var noe som alle merket. Klippene slo sprekker og gravene åpnet seg. Det greske ordet “egeiro” betyr “å våkne opp”. Det betyr at de døde ikke bare ble “reist opp” på grunn av jordskjelvet som beveget klippene og gravene, men ved et Guds mirakel ble de levende igjen. Flere av disse gikk ut i byen Jerusalem og ble sett av mange vitner. Dette var et viktig bilde for oss at de døde kan bli levende igjen når Jesus kommer tilbake for å hente oss.

Det er ikke sikkert om forhenget i tempelet revnet før jordskjelvet (det er nevnt før jordskjelvet i 27:51) eller om det var et resultat av jordskjelvet. Begge deler er mulig, og det spiller ikke noen rolle. Forhenget i tempelet hang foran det aller helligste hvor bare øverstepresten kunne komme inn og ofre syndoffer på vegne av alle jødene. Da Jesus døde kom Han inn for Faderen som vår perfekte øversteprest. Skillet som hindret vanlige folk å komme til Gud ble nå fjernet, og vi trenger ikke lengre å gå via en prest for å komme til Gud. Vi kan be til Faderen i Sønnens navn. Før Jesus døde på korset kunne bare prestene komme frem for Gud i det aller helligste i tempelet. Jesus har tatt vekk synden som skiller oss fra Gud. Vi kan komme til Ham og få evig liv på grunn av korset og oppstandelsen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: