29 september

Mens kvinnene var underveis, kom noen av vaktmannskapet inn til byen og fortalte overprestene alt som hadde hendt. Overprestene og de eldste kom da sammen og ble enige om hva de skulle gjøre. De ga soldatene en stor sum penger og sa: «Si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov. Skulle landshøvdingen få høre det, skal vi snakke med ham, så dere kan være trygge.» De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet spredte seg blant jødene og har holdt seg til denne dag.

Matteus 28:11-15

VAKTENE VED GRAVEN

I Matteus 27:62-66 leser vi “Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariseerne sammen til Pilatus og sa: «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde: ‘Etter tre dager blir jeg reist opp.’ Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første.» Pilatus svarte: «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» Da gikk de av sted og sikret graven, både med segl som de satte på steinen, og med vaktmannskap.”

Når vi leser dette skulle en tro at graven var sikret. Englene som kom skremte imidlertid vekk disse stolte, sterke romerske soldatene, og de måtte finne en løsning. Det kan virke som en enkel forklaring, men de måtte bestikkes med penger for å gjøre det. Dersom en romersk soldat sovnet på vakt, ble han dømt til døden. Derfor var det nødvendig at disse soldatene måtte “føle seg trygge“. Dessuten, hvordan kunne de bevitne det som hadde skjedd mens de sov? Forklaringen deres hadde flere huller, men likevel har denne løgnen blitt stående som forklaring på hvordan Jesus forsvant fra graven.


 

Advertisements
%d bloggers like this: