30 september

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matteus 28:18-20

MISJONSBEFALINGEN

De siste ordene i Matteus evangelium er velkjente for kristne verden over. Vi kaller dem “misjonsbefalingen”, og den finnes også i Markus 16:15 og Apostlenes gjerninger 1:8. Dette var det siste Jesus sa til disiplene sine før Han dro opp til himmelen. Som i mange tilfeller var det viktige ord som måtte meddeles før Han måtte dra, akkurat som foreldre gir sine siste instruksjoner til barna sine like før de skal dra og forlate barna hjemme.

Jesus sier at Han har fått all makt i himmel og på jord. Det er ikke noe som er for vanskelig for Ham. Han er i stand til å gi oss det vi trenger for å gå ut i Jesu navn og vitne for Ham. Vi har fått i oppgave å gå ut til hele verden og gjøre folk til disipler, “matheteuo“, som betyr å bli elever som studerer Jesu lære. Etter at de har blitt disipler (blitt frelst), så skal de døpes i den treenige Guds navn. Dette er ikke det som frelser dem, men det er et offentlig vitnesbyrd på Jesu død og oppstandelse, og at de har begynt et nytt liv, et liv sammen med Jesus Kristus.

Etter dåpen følger en opplæring i troen av de nye disiplene. Mange ber Jesus komme inn i hjertene sine og frelse dem, og så blir de stående der og unders “hva nå?”. En grundig opplæring i troen er helt nødvendig ettersom djevelen er ute etter å hviske løgner i ørene deres slik at de ikke kan vokse åndelig eller gjøre Guds vilje. Til slutt lover Jesus at Han skal være med både nye og gamle disipler “til slutten av denne tidsalderen”, eller hva mange kaller jordens ende. Dette gjeler åpenbart til Jesu andre komme da Han skal komme å “rykke opp” de som tror på Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: