4 september

Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Matteus 5:48

VÆR FULLKOMNE

Dagens tekst finnes i den berømte Bergprekenen som Jesus hadde på Oljeberget. Denne prekenen begynner med kapittel 5 og varer ut kapittel 7. Det er også her Jesus talte i Matteus 24-25 i det som vil kaller Jesu andre Bergpreken.

Det overraskende her var at Jesus sa at alle skulle være fullkomne. “Teleios” betyr komplett, voksen, moden, perfekt. Jesus visste at ingen troende kunne være syndefri og perfekt (Matteus 6:14-15) i dette livet. Likevel må dette være standarden – målestokken – og målet – ikke for å oppnå frelse, men for å leve det kristne livet. Denne tilstanden av perfekthet eller modenhet er ikke mer oppnåelig enn syndefri perfeksjon – faktisk er de omtrent det samme. Vi har en slik posisjon i Kristus, og vi burde søke etter å nå denne standarden ved Guds hjelp.

Å praktisere denne kjærlighetens lov ville løfte mennesket opp til Guds hellige standard. Dette må være målet med livene våre. Her ligger det foran oss et mønster fra den perfekte Gud, og vi har denne hellige perfeksjonen legemliggjort i Kristus. Det vil kreve en konstant kamp i kjødet for bare å komme nært et slikt ideal, men det må være vårt evige mål. Dette lærer oss ikke at vi ikke kan synde gjennom vår helliggjørelse, eller at vi kan oppnå perfeksjon her på jorden, men det settes her foran oss det perfekte eksemplet, idealet, og vi vil stadig forsøke å klatre høyere for å nå det.

En annen tanke kommer når vi ser at Jesu publikum var folkemengden og ikke bare disiplene (se Matteus 7:28). Det er selvsagt ikke mulig å være perfekte, men jødene måtte følge Moseloven til perfeksjon. Dette var selvsagt ikke mulig, og Jesus kan ha sagt dette for å få folk til å innse at de ikke kan oppnå frelse ved sine egne gjerninger, men at de trenger Jesus, Frelseren. Selv om vår posisjon i Kristus er perfekt – på grunn av hva Han har gjort, ikke hva vi har gjort – så er livene våre ikke det her på jorden.


 

Advertisements
%d bloggers like this: