6 september

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Matteus 7:12

DEN GYLNE REGEL

Dette er den Gylne Regel om hvordan vi skal oppføre oss. Den er ikke ment som et krav som må innfris før en kan bli frelst, for ingen adlyder denne regelen perfekt, akkurat som at ingen kan holde alle de ti budene perfekt. Denne Gylne Regelen summerer de ti budene. Den ble gitt til de troende som allerede var frelst ved tro og gitt som en standard som de skulle søke etter for å bedre sine personlige liv. Kjærlighet for Gud og kjærlighet overfor nesten sin summerer også “loven og profetene” (Matteus 22:36-40, Romerne 13:8-10).

Dette betyr ikke at vi alltid skal gjøre det som andre ønsker, men hva vi ville ønske at de ville gjorde mot oss dersom vi var i deres sko og de var i våre sko. Vi kunne komme til å skade dem eller synde mot Gud dersom vi gjorde hva de ønsket. En maksime som likner den Gylne Regel finnes i skriftene til forskjellige “vismenn”; Sokrates blant grekerne (“Det som får deg til å bli sinna når andre gjør det mot deg, skulle du ikke gjøre mot dem”), Buddha og Konfusius (“Det du ikke vil at noen skal gjøre mot deg, skal ikke du gjøre mot dem”) blant orientalerne og Hillel (“Gjør ikke noe mot naboen din som er hatsk mot deg selv”) blant jødene. Men de andre lærerne kommer ikke opp til Kristi standard. Maksimen deres er negativ og passiv. De sier hva vi ikke skal gjøre men Kristus sier hva vi skal gjøre.

Mange har den oppfatningen at vi skal gjengjelde ondt mot ondt, “øye for øye, tann for tann” (2 Mosebok 21:24), men dette opphevet av Jesus i Matteus 5:38-44 hvor vi leser: “Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.


 

Advertisements
%d bloggers like this: