7 september

Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. De gikk bort og vekket ham og sa: «Herre, frels! Vi går under!» Han svarte: «Hvorfor er dere redde – dere lite troende!» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og spurte: «Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder ham!»

Matteus 8:24-27

JESUS STILLER STORMEN

I denne velkjente fortellingen oppstår det en “seismos” på sjøen. Dette greske ordet er hvor vi får ordet “seismisk” fra. På landjorden betyr dette jordskjelv, på sjøen betyr dette full storm. Noen kommentatorer sier at denne sterke vinden antakelig var forårsaket av djevelen, siden han er “høvdingen over luftens makter” (Efeserne 2:2, 1988 oversettelsen). Det er imidlertid også mulig at Gud selv sendte vinden for å vise Jesu kraft.

Neste vers viser oss både noe positivt og negativt. Disiplene var virkelig redde for stormen. De hadde Jesus med seg i båten, men dette ser ikke ut til å ha tatt vekk frykten deres. Det positive er at de visste hvor de skulle gå. De gikk til Jesus med det håp at Han kunne hjelpe.

Jesus sier rett ut “Hvorfor frykter dere?” De skulle ha visst at de var trygge med Jesus, men de manglet sikkerheten som tro på Jesus skulle gi oss. Så stilnet Jesus vinden. Når Jesus gjør noe, så går Han rett til kilden. Det var vinden som forårsaket de høye bølgene, derfor stilnet Han vinden. Etter dette ble sjøen helt rolig. Når Jesus gjør noe, så gjør Han det skikkelig, ikke delvis.

Disiplene ble fult av undring da Jesus stilnet stormen. Når vi syndige mennesker ser hvor stor Gud egentlig er, så blir vi stående med åpen munn. Som en kristen har du Jesus med deg hvor enn du går, og Han kan fri deg ut av enhver situasjon. Men vi må ha mer tro. Når vi har liten tro ser vi Gud mindre enn Han er, og da kan Han ikke gjøre så mye. Tro er viktig å ha i våre daglige liv.


 

Advertisements
%d bloggers like this: