8 september

Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» «Ja, Herre», svarte de. Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.»

Matteus 9:28-29

TROEN BESTEMMER

I dagens tekst fulgte to blinde etter Jesus og ropte etter Ham “Ha barmhjertighet med oss, du Davids sønn!” (Matteus 9:27). Til og med i dag finnes det mange blinde tiggere i Midtøsten, et resultat av mye sterkt sollys og masse lys sand. Disse to visste at Jesus tilhørte Davids familietre. I realiteten var dette omtrent det samme som å kalle Ham Messias.

De to blinde henvendte seg til Jesus. Det sies ikke her hvordan de klarte å finne Ham eller om de sa noe til Ham. Trolig har de bedt Jesus om Han kunne gi dem synet tilbake – det vil si, dersom de hadde hatt det tidligere og så mistet det. Om de ikke har sagt dette verbalt, så er det helt på det rene at de har tenkt denne tanken. Det synes ufornuftig at to blinde bare ville følge etter Jesus uten å fortelle Ham hva de ønsket av Ham. Det var tross alt dette ønsket som fikk Jesus til å spørre dem “Tror dere at jeg kan gjøre dette?” Det er helt på det rene at de blinde fulgte etter Jesus fordi de håpet på at Han ville gi dem synet sitt. De blinde svarte at de trodde at Jesus kunne gjøre dette.

Jesus rørte ved dem og de fikk øynene sine åpnet. Dette er et mirakel som bare blir beskrevet i Matteus evangelium. Men det iøynefallende for oss er ikke bare at Jesus er i stand til å åpne øynene på folk, noe som Han til og med kunne gjøre med dem som født blind. Det som er det viktigste her er Jesu uttalelse “Det skal bli som dere tror“. Det er derfor jeg tidligere har sagt at Gud oppnår mindre fordi troen vår er så liten. Tenk på det når du ber. Dersom du ikke tror, vil det sannsynligvis ikke skje. Dersom disse to blinde ikke trodde vil de ikke ha fått synet. Tror du at Gud kan åpne dine øyne? Ser du på denne verden gjennom Guds øyne? Troen kan utrette mye for Gud og Hans rike.


 

Advertisements
%d bloggers like this: