9 september

” Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

Matteus 10:40-42

ET BEGER KALDT VANN

Jesus snakker her til de tolv disiplene som Han skulle sende ut (Matteus 10:5). Han har mye å si til dem, men vi skal konsentrere oss om de siste tre versene i kapittelet. Jesus sier at de som tar imot disiplene når Han sender dem ut, de tar imot Jesus. Og de som tar imot Jesus tar imot Faderen. Dette gjelder åpenbart de som tar imot Kristus selv om Han ikke var stått opp fra graven enda. Det var budskapet om himmelriket de forkynte, og det forkynner vi fremdeles i dag. Budskapet fra Jesus gjelder i større grad oss som lever i dag.

En profet er en som Gud har sendt for å gi budskapet fra Ham til menneskene. I dag kaller vi disse personene for misjonærer, predikanter og lærere. På Jesu tid kjente de bare til profeter som Guds budbringere (utenom engler selvsagt). Men Jesus snakket ikke bare om profeter. Han gikk enda lengre og snakket om rettferdige mennesker, sikkert fordi vi syndige mennesker i fremtiden ikke ville trenge å gå gjennom en prest for å kontakte Gud. Da forhenget i tempelet ble revet i to ble dette kunstige skillet mellom Gud og menneske tatt bort, og alle kan be direkte til Herren i Jesu navn.

Til slutt sier Jesus her at de som gir kald drikke til en av Hans små skal bli belønnet for det. Grunnteksten sier bare “kald drikke”. Order “vann” er blitt lagt til for å få bedre flyt i ordlyden her. Hvorfor blir disiplene her (og oss i dag) kalt “disse små“? Sammenliknet med Gud er vi virkelig små – dessuten er vi Hans barn. Vil alle bli belønnet dersom de gir oss kald drikke? Her er det sikkert tale om de som tok imot Ordet, de andre ville neppe gitt dem noe som helst. Men det står “hvemsomhelst” i grunnteksten, så det er mulig at Gud vil til og med belønne den ugudelige dersom de er snille mot Hans barn.


 

Advertisements
%d bloggers like this: