1 oktober

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.”

Johannes 1:1-3

I BEGYNNELSEN

Johannes åpenbaring åpner akkurat som 1 Mosebok; “i begynnelsen“. Ofte peker Nye Testamentet tilbake til Gamle Testamentet, og ofte helt til skapelsen. “I begynnelsen var Ordet” sier Johannes. Dette Ordet, “logos“, er identisk med Jesus Kristus, Guds Sønn. Johannes 1:14 sier at “Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss“. “Han kom til sitt eget, og Hans egne tok ikke imot Ham” (1:11). Jødenes konge som ble født i en stall ble forkastet av sine egne – jødene.

Men det er noe viktig her i åpningen av Johannes evangelium som ikke kan understrekes nok. “Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.” Jesus var ikke bare tilstede under skapelsen, men Han var Skaperen. Hele den treenige Gud var til stede, og den Hellige Ånd “svevde over vannene” (1 Mosebok 1:2).

Mange har fått det for seg at Jesus ble født til jul og døde til påske, et veldig kort liv, særlig i barns øyne. Gud har imidlertid ofte kommet ned til menneskene og gått iblant dem. Da Gud vandret med Adam i Edens hage var dette Jesus. Gud “ble kjød” og vandret sammen med menneskene. Han sloss mot Jakob og kom til Abrahams telt. Disse er alle “pre-Betlehem åpenbaringer av Kristus”, når Gud har blitt kjød for å gå blant noen av de største. Hvem tror du gikk runt i ilden sammen med Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego? Ifølge Daniel 3:25 så den fjerde ut som en “gudesønn“. Det kan ha vært nok et tilfelle av Jesu besøk på jorden før Han ble født i stallen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: