10 oktober

Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Johannes 8:12

“JEG ER VERDENS LYS”

Johannes evangelium er velkjent for alle “Jeg er…” uttalelsene fra Jesus. Her sier -han at Han er verdens lys. Det greske ordet “phos” betyr skinn eller åpenbaring, spesielt som stråler. Ordet “solstråle” hopper av en eller annen grunn inn i hodet mitt. Jesus er verdens solstråle. Poetisk og vakkert!

Allerede i den første skapelseshandlingen skilte Gud lyset fra mørket. Mørket er et symbol på ondskap og fortapelse. Menneskene lever i mørket helt til de møter Jesus. Jesus kaster sine solstråler i vår retning slik at vi kan se vår elendighet og synd. Lyset åpenbarer synden for oss, og Herren forteller oss at vi må komme til lyset. Vi skulle ikke leve i mørke med våre syndefulle gjerninger, men komme til lyset hvor det finnes varme og ekte kjærlighet. Lyset, det vil si de som følger Kristus, vil i endetiden bli tatt vekk fra mørket, det vil si de som ikke følger Kristus, og så vil vi være med Kristus i all evighet.

Lever du et liv i mørke, eller har du kommet til lyset. Jesus er verdens lys, og som Hans representanter her i verden burde vi reflektere Hans lys til andre. Er du et lys for andre der ute i mørket? Dersom du er en kristen burde du la lyset ditt skinne for andre.


 

Advertisements
%d bloggers like this: