12 oktober

Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.

Johannes 9:1-3

SYKDOM OG SYND

Det er vanskelig å forstå hvordan synden og sykdommen går hånd i hånd. Før Adam syndet fantes det ikke noen sykdom eller død, og på grunn av dette kan vi si at all sykdom, blindhet, døvhet, lammelse og død er et resultat av arvesynden som først kom inn i verden etter at Adam spiste den forbudte frukten fra kunnskapens tre.

Kan sykdom være et resultat av en bestemt synd? Ja, noen synder har konsekvenser. Om ikke Gud straffer en for å ha syndet, så kan enkelte synder, som eks. sex utenfor ekteskapet, medføre kjønnssykdommer og ødelegge ekteskap. Før i tiden var det vanlig å tro at dersom noen ble syke, så var dette på grunn av en eller annen synd vedkommende hadde gjort. Noen sykdommer var arvelige og ble sett på som en straff mot et familiemedlem som hadde levd tidligere.

Dagens tekst gjør det helt klart at vi ikke kan trekke slike konklusjoner. Vi vet også fra Jobs bok at enkelte som ikke har gjort noe galt kan få prøvelser eller tester sendt deres vei. Ettersom vi ikke med sikkerhet vet hvorfor folker syke, burde vi, som gode kristne, løfte hverandre opp i bønn når vi blir syke, ikke forsøke å finne grunnen til sykdommen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: