13 oktober

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.”

Johannes 10:27-29

DEN EVIGE TRYGGHET

Det finnes en doktrine som kalles “de troendes evige trygghet”. Det er en annen måte å si “en gang frelst – alltid frelst” på. Denne doktrinen er omdiskutert, og ikke alle menigheter tror på den. Den bygger blant annet på verset ovenfor. Jesus sier at de som følger Ham “skal aldri i evighet gå fortapt“. Dette støttes av apostelen Paulus som skrev: “For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre” (Romerne 8:38-39).

Det store spørsmålet er om det går an å miste frelsen. Vi vet at det er umulig å miste frelsen og så få den tilbake igjen, fordi vi da vil korsfeste Kristus på ny (Hebreerne 6:4-6). Hadde de som fikk smake litt av himmelske gave mistet troen, eller hadde de ikke helt ut tatt skrittet og tatt imot Kristus. Hadde de bare vært sammen med kristne, fått en smak av hva den Hellige Ånd kan gjøre, men så snudd seg vekk i siste stund? Jeg har selv møtt mennesker som sier at de kan føle Åndens nærvær, men kan ikke forstå det.

Frelsesverket som Kristus har gjort rede for oss er ikke basert på hva vi har gjort, men på hva Han har gjort. Frelsen er av nåde alene, ikke av gjerninger for at ikke vi skal rose oss selv (se Romerne 4:2-7). Dersom vi sier at en kan miste frelsen, så er frelsen avhengig av gjerningene våre. Hvor mye synd skal til for å miste frelsen? Dersom noen har tatt imot Kristus vil denne ikke ville gi slipp på Ham igjen, ellers kan de ikke virkelig ha tatt imot Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: