14 oktober

Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Johannes 11:25-26

“JEG ER OPPSTANDELSEN OG LIVET”

For den som lytter til Jesus og hva Han sier, så er det ikke lite Han hevder blant annet i dagens skriftsted. Jesus sa at Han var “oppstandelsen og livet“, og dette sa Han før Han hadde blitt korsfestet og stått opp igjen den tredje dagen. Intet vanlig menneske kunne ha uttalt disse ordene uten å ha blitt steinet til døde.

I 1 Korinterbrev 15:20 skriver Paulus: “Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.” Dersom Jesus ikke hadde stått opp fra de døde ville vi ha hatt en “død gud” i dag. Men Jesus ble bare i dødsriket i tre dager og tre netter. Han ble førstegrøden “av dem som er sovnet inn”, som har dødd. Akkurat som Jesus stod opp fra graven kan vi stå opp fra vår grav når Jesus kommer tilbake for å hente levende og døde som tror på Ham.

Jesus er ikke bare oppstandelsen. Han er også livet. Ikke bare kan Jesus gi ditt liv her mening og formål, og Han kan være hos deg hver eneste dag om du har en god dag eller en dårlig dag, men Han tilbyr oss alle evig liv. Han har gjort alt arbeidet for oss, vi må bare ta imot Hans kjærlighet og fantastiske gave. Jesus vender seg nå til deg og sier: “Tror du dette?”


 

Advertisements
%d bloggers like this: