17 oktober

Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere?

Johannes 13:12

JESUS VASKER DISIPLENES FØTTER

Dagens tekst er hentet fra den kvelden da Jesus og disiplene Hans instituerte nattverden og hadde deres siste måltid sammen før Golgata kors. Mye skjedde denne kvelden da de spiste påskemåltidet, og mye ble sagt. Johannes har skrevet ned det som skjedde denne kvelden i Johannes 13-17. Ingen av de andre evangelistene har gitt denne kvelden så mye oppmerksomhet.

Jesus overrasket disiplene ved å slå vann i et fat og begynne å vaske disiplenes føtter. Så tørket Han beina deres med linkledet Han bar rundt livet sitt. Peter protesterte høylydt. Jesus var Guds Sønn, Messias, Frelseren, Skaperen… Dersom noen skulle vaske beina deres, så skulle det være ham, Peter. Jesus svarte “Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg” (13:8). Da lot Peter seg overtale.

Jesus viste to viktige ting ved å vaske beina deres. Til og med Jesus kom til jorden for å tjene, og vi burde alle tjene Ham. Det har vi sett i disiplenes småkrangling om hvem som er størst i himmelriket – den største er alles tjener. Dessuten ser vi at Jesus vasker oss rene. Vi er tilskitnet av synden her på jorden, men når vi lar Jesus frelse oss, så vasker Han bort all synden vår.


 

Advertisements
%d bloggers like this: