19 oktober

Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Johannes 14:25-26

TALSMANNEN

Jesus sier i sin tale for disiplene natten før korsfestelsen at Han skal dra vekk, men Han skal sende dem den Hellige Ånd, som i den norske Bibelen blir kalt “Talsmannen“. Det greske ordet “parakletos” betyr “forbeder” (en som ber for en), “trøster” (en som trøster en når en er lei seg) og “advokat” (en som forsvarer en). Alle disse ordene kan bli representert i ordet “talsmann”. Den engelske Bibelen bruker ordet “Comforter” ettersom disiplene ville trenge trøst etter at Jesus dro tilbake til himmelen.

Vi ser her to av oppgavene til den Hellige Ånd. Han er den som lærer oss opp i åndelige ting og får oss til å vokse åndelig. Han minner oss også på om hva Kristus har gjort for oss. En studie om den Hellige Ånd er absolutt å anbefale. Han er den som overbeviser oss om Gud slik at vi vil ta imot Kristus. Han er den som gir oss styrke til å stå fast som kristne. Den Hellige Ånd er også den som reiste Kristus opp fra graven (Romerne 8:11) og gjorde Ham levende igjen, akkurat som Han også kan gjøre oss levende til et nytt liv i Kristus. Han er også vår “talsmann” som ber for oss. Til og med når vi ikke helt vet hva vi skal si, så vet den Hellige Ånd det og ber på våre vegne. Den Hellige Ånd bor inni oss som har tatt imot Kristus og gir oss evig liv. Han hjelper oss også å vite hva vi skal si til andre. Vi må alltid la Ånden ta kontroll over vår liv, ellers vil vi ikke vokse som kristne og kunne bli brukt av Gud.


 

Advertisements
%d bloggers like this: