22 oktober

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Johannes 16:12-14

SANNHETENS ÅND

Jesus har allerede nevnt at Talsmannen, trøsteren, skal komme. Jesus hadde mye Han ønsket å si til disiplene sine, men Han visste at de ikke ville være i stand til å forstå det til Talsmannen – den Hellige Ånd, hadde kommet.

I dagens tekst kaller Jesus den Hellige Ånd for “sannhetens Ånd”. Alle de tre personlighetene i den hellige treenigheten har samme natur. De er alle sannhet. Den Hellige Ånd er like mye sannhet som Faderen eller Sønnen. Den Hellige Ånd kom først ved pinse, etter at Jesus hadde dratt tilbake til himmelen. Alle som blir frelste får den Hellige Ånd levende inne i seg. Der er en av de viktigste oppgavene Hans å overbevise oss om sannheten. Når vi leser i Bibelen kan vi ikke forstå om åndelige ting med mindre den Hellige Ånd bor inne i oss og åpenbarer sannheten for oss.

Har du den Hellige Ånd boende inne i deg? Først når du har det kan du forstå hva Bibelen sier, og dype sannheter vil kunne bli åpenbart for deg.


 

Advertisements
%d bloggers like this: