24 oktober

Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.

Johannes 17:4-5

HERLIGGJØRELSEN

Dette er et ord vi ikke bruker så mye i vårt norske språk. Å “herliggjøre” noen betyr å få noen andre til å fremstå skinnende som en stjerne på nattens himmel. Gud Sønnen herliggjorde Gud Faderen. Sønnen fikk Faderen til å se bra ut, Han fikk Gud Faderen til å skinne her på jorden ved å gjøre det som Faderen hadde bedt Ham om å gjøre.

Nå som Jesus ber i Getsemane vet Han at om kort tid skal Han dø på korset, en død Han frykter og gjerne skulle slippe. Men det var derfor Jesus kom her til jorden. Han kom for å dø en forferdelig død på korset , en jobb som Faderen hadde gitt Ham. Jesus måtte dø i vårt sted slik at vi kunne få evig liv. Han måtte dø slik at Han kunne stå opp igjen fra graven den tredje dagen.

Jesus ba Faderen om at Han skulle få tilbake den herligheten som Han hadde hatt før verden ble til. Dette er en herligheten som Jesus hadde som en del av den treenige Gud, og Han hadde denne herligheten før Han skapte jorden sammen med Faderen og Ånden. Dette skriftstedet viser at Jesus eksisterte før jorden ble skapt, og at Han har en skinnende herlighet rundt seg som Gud Sønnen. Når Jesus kommer tilbake til jorden vil Han komme som kongenes Konge og som allmektig Gud. Da vil vi se Hans sanne herlighet.


 

Advertisements
%d bloggers like this: