25 oktober

Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett:  jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Johannes 17:22-24

FØR VERDENS GRUNNVOLL BLE LAGT

Jesus er her i bønn til Faderen. Hele kapittelet er en eneste lang monolog som Jesus har før Han skal “fanges” og føres til Golgata og korsfestelsen. Jesus har vært trofast mot Faderen i at Han har gitt videre herligheten som Faderen hadde gitt Ham. Dette så vi på i går. Nå ser vi i Johannes 17:24 at Faderes kjærlighet ligger grunnfestet allerede før verdens grunnvoll har blitt lagt.

Det kan være vanskelig å forestille seg at noe har forekommet så tidlig som før verdens grunnvoll har blitt lagt ned. Uttrykket “før verdens grunnvoll ble lagt” forkommer flere ganger i Bibelen. Det peker mot en tid før 1 Mosebok 1:1 da Herren skapte himmelen og jorden. Det fantes da intet univers, bare Gud. Vi ser at allerede før jorden ble til, så var Gud full av herlighet. Ifølge Efeserne 1:4 visste Gud allerede før verdens grunnvoll ble lagt hvem som skulle ta imot Kristus eller ikke. Dette betyr igjen at Gud hadde frelsesplanen klar før Ham skapte jorden, universet og menneskene. Hvordan er dette mulig? Ingenting er umulig for Gud.

Gud er evig og er uberørt av tiden. Vi tenker på tiden som en rett linje som går fra A til B. Gud er evig. Han har ingen begynnelse og ingen ende. Han er ikke en rett linje, men en sirkel – uten begynnelse og ende. Dette er vanskelig å forstå fordi vi mennesker ikke har forstand nok til å forstå de laveste tankene til Gud.


 

Advertisements
%d bloggers like this: