27 oktober

Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.

Johannes 19:30

“DET ER FULLBRAKT!”

Jeg innrømmer at jeg ikke vet hvordan den nye religionsundervisningen i grunnskolen fungerer, men jeg vil håpe at elevene i alle fall får en viss opplæring i kristendomsfaget. Vi bor (foreløpig) i et kristent land, selv om salmesang og terping på Luthers lille katekisme neppe hører til skoleplanen lengre – slik det car i min tid da jeg gikk på skole.

De fleste har fått med seg Jesu død på korset selv om de ikke har gått til kirke eller søndagsskole. Det har vanligvis fulgt med vår kristne kulturarv. Omtrent alle har fått med seg Jesu siste ord på korset; “Det er fullbrakt!”

Hva betydde disse ordene? Det greske ordet teleo betyr komplett, utført, konkludert, avbetalt, avsluttet, utgått på dato, ferdig, overført eller betalt. Jesus hadde blitt korsfestet, og da Han døde hadde Han utført det Han kom til jorden for å gjøre. Hans lidelse var over – avsluttet, og syndene våre betalt med Jesu perfekte, syndfrie blod. Hele frelsesverket var gjort ferdig den dagen, men det er viktig å huske at Jesus ikke forble død. På den tredje dagen stod Han opp fra de døde og litt senere dro Han tilbake til himmelen for å gjøre i stand et sted for oss der, oss som tror på Jesus.


 

Advertisements
%d bloggers like this: