28 oktober

“Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.»

Johannes 20:1-2

MARIA MAGDALENA

Markus 16:9 sier at Jesus viste seg først for Maria Magdalena etter at Han var stått opp fra graven. Maria Magdalena var blitt helbredet av Jesus. Hun var besatt av sju onde ånder, og disse hadde Jesus drevet ut. I dag ville Maria Magdalene sikkert vært på psykiatrisk sykehus med schizofreni diagnose, psykotisk og med alvorlige vrangforestillinger. Til tross for alt dette var det henne Jesus valgte å vise seg til først.

Maria Magdalena vek aldri fra Jesu side. Hun var der ved korset når Jesus hadde sine tyngste og vanskeligste tider. Hun var en viktig person blant Jesu etterfølgere – totalt dedikert til Jesus og Hans evangelium. Den som har blitt tilgitt mye elsker også mye. Dette ser vi ofte hos nyomvendte kristne; de som har vært lavest nede blir ofte de som i takknemlighet for frelsen gjør mest for evangeliet. Jeg er personlig overbevist om at Maria Magdalena var den første sanne misjonæren – Hun brakte budskapet om Jesu oppstandelse til disiplene! Dette er en stor oppmuntring til oss om at Gud kan bruke hvem som helst som misjonærer.


 

Advertisements
%d bloggers like this: