3 oktober

På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres, og til dem som solgte duer, sa han: «Få dette bort! Gjør ikke min Fars hus til en markedsplass!»

Johannes 2:14-16

JESUS SINNA

Da Jesus fant tempelplassen full av dem som solgte okser, sauer og duer, og noen som vekslet penger, så ble Jesus sinna. Han laget seg en pisk og jaget alle der som solgte ut, og Han veltet bordene deres over ende. Dette bringer oss til et viktig teologisk spørsmål; er det lov å bli sinna?

Mange mener at det er en synd å være sinna. På den ene siden sier Jesus i Bergprekenen (Matteus 5:22): “Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.” Likevel er det helt på det rene at både Gud Faderen og Jesus selv til tilder har vært sinna.

Vi blir da også gitt et meget godt råd i Efeserne 4:26; “Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.” Det er altså mulig å bli sinna uten å synde. Dersom vi blir sinna på hverandre, burde vi gjøre opp samme dag før vi legger oss til å sove. Ellers vill sinnet vokse inni oss og forårsake store problemer senere. La oss ikke bli sinna på hverandre, men bli sinna på synd, på umoralskhet og urett. La oss holde kirkene våre rene og bare vise “hellig vrede” slik som Gud gjør. Sjekk hva som gjør Gud sinna. Det samme burde gjøre oss sinna.


 

Advertisements
%d bloggers like this: