30 oktober

Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.»

Johannes 21:18

PETERS DØD FORUTSAGT

Like etter at Jesus har spurt Peter tre ganger om han elsker Ham, så kommer det en rar uttalelse fra Jesus. Jesus sa “når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil”. Dette er helt åpenbart rettet mot Peters fremtid – når han ble gammel.

De som dro ut på lange reiser, spesielt i Østen og steder de brukte lange klær, måtte binde fast beltene sine. Når Jesus sier at andre skal binde beltet om ham er dette et tegn på fangenskap hvor de er lenket fast og ute av stand til å kle på seg selv. Når Peter skulle bli ført der han ikke ville dra ser mange dette som et bilde på døden i form av en henrettelse. Selv om Peter jublet når han ble pisket for Jesu navns skyld, så er det ikke sikkert at han hadde et stort ønske om å dø. Men han var absolutt villig til å dø for Jesu navn.

En kommentator mente at “du strekke ut hendene dine” er en hentydning om den romerske tradisjonen at de som skulle korsfestes ble satt i et åk som strakk ut hendene og festet hendene og ført dem på denne måten inn hvor korsfestelsen skulle finne sted. Kristen tradisjon forteller oss at Peter ble korsfestet opp ned i Roma – og at han ikke så seg verdig å dø på samme måte som Jesus og derfor ba om å bli korsfestet opp ned.


 

Advertisements
%d bloggers like this: