31 oktober

” Det er denne disippelen som vitner om alt dette og som har skrevet dette, og vi vet at hans vitneutsagn er sant.

Johannes 21:24

DISIPPELEN SOM JESUS ELSKET

De siste to versene av Johannes evangelium er trodd å ha blitt skrevet og lagt til senere, kanskje av de eldre i menigheten i Efesos hvor Johannes er tenkt å ha skrevet evangeliet sitt. I Johannes 19:35 står det Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant.” Det kan her se ut som om Johannes skrev om seg selv i tredje person, så det er ikke helt sikkert at Johannes ikke har skrevet de to siste versene.

Johannes nevnte ikke seg selv med navn, kanskje av respekt, kanskje av ydmykhet, men han inkluderte seg selv i evangeliet som “disippelen som Jesus hadde kjær” (21:20), en beskrivelse som går igjen flere ganger. En sammenlikning av Johannes evangelium og de tre andre evangelistene gjør det helt klart at det her er Johannes vi snakker om.

Johannes har sikkert følt et særdeles nært forhold med Jesus. Når de andre disiplene hadde flyktet stod han igjen ved korset sammen med Maria Magdalena og Maria, mor til Jesus. Det viktigste er imidlertid, som dagens tekst forteller oss, at det som er nedskrevet i Bibelen er til å stole på – det er sanne ord. Riktig nok, som vers 25 sier, så kan ikke hele verden være stor nok for alle de bøkene som kunne ha blitt skrevet om Jesus Kristus, vår Frelser, men det vi trenger å vite er blitt skrevet ned, og de ordene kan vi stole fullt og fast på.


 

Advertisements
%d bloggers like this: