4 oktober

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 3:16

GUDS KJÆRLIGHET

Dette er kanskje det best kjente skriftstedet i hele Bibelen. Av og til, ved store idrettsarrangementer, er det noen som holder opp et stort banner. På banneret står det bare “Johannes 3:16”, for så godt som alle vet hva det verset sier. I dette verset blir vi fortalt om Guds store kjærlighet til ALLE mennesker, ikke bare noen få utvalgte. Gud elsker hele verden med sin selvoppofrende kjærlighet, en kjærlighet som fikk Ham til å gi oss det aller beste Han hadde; sin eneste Sønn.

Mange sier at de ikke kan tro på en Gud som tillater så mye ondskap. Det er viktig å vite at den lidelsen vi ser på jorden i dag ikke er Guds vilje. Noen sier at de ikke kan tro på en Gud som sender folk til et helvete. Det er ikke Guds vilje at noen skal gå til helvete. Det er derfor Han sendte sin eneste Sønn til jorden – for å dø i vårt sted slik at vi slipper å gå til helvete.

Men det er en hake ved det hele. Menneskene har fått en fri vilje slik at de kan velge om de vil følge Gud eller ikke. Gud tvinger oss ikke til å følge Ham, men Han har gjort alt klart slik at dersom vi ønsker å følge Ham, så er Han der for oss med en gang. Sant nok, Gud kunne ha skapt roboter som gjorde alt Han ville, men Gud ønsket at vi av egen fri vilje skulle velge å tilbe Ham. Du kan tvinge hvem som helst til å si hva som helst ved å rette en revolver mot tinningen hans, men hva er et slikt løfte verdt? Kan du tvinge noen til å gølge deg? Det betyr ingenting dersom dette ikke er gjort på frivillig grunnlag.


 

Advertisements
%d bloggers like this: