6 oktober

Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.”

Johannes 5:22-24

FAREN OG SØNNEN

Det kan synes overraskende for mange at Sønnen skal dømme. De fleste av oss har et bilde av den endelige dommen ved Faderens hvite trone hvor Jesus skal være vår advokat. Forvirringen skyldes nok en upresis oversettelse av de greske ordene “krino” og “krisis“. Det første betyr å herske eller styre, mens det andre betyr å bestemme over noen eller noe. I tusenvis av år har Israel latt seg styre av Gud Faderen, og nå må de la Jesus bestemme over dem. Jesus døde for dem, og Han har bestemt at de som tar imot Hans navn skal bli frelst.

Hele skriftstedet handler om å gi ære til Jesus Kristus. Dersom noen ikke er glad i Sønnen vil de heller ikke være glad i Faderen. Dersom noen ikke tror på Sønnen vil de heller ikke tro på Faderen. Dersom noen ikke vil følge etter Sønnen vil de heller ikke følge etter Fadere; for Faderen og Sønnen er en – er begge del av den treenige Gud.

De som hører på Jesu Ord og tror på Gud Faderen som sendte Ham, de har allerede evig liv. De som tar imot Jesus Kristus som sin personlige frelser har allerede evig liv. Det er ikke slik at de som tror skal få evig liv en gang dersom de holder ut, dersom de er snille og gavmilde, dersom de lever et godt liv; nei, de har allerede fått evig liv som gave fra Gud. De er gått over fra døden til livet, fra å være dominert av synd til å være dominert av Gud og Hans fylde.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: