8 oktober

Da sa Jesus: «Ennå en liten stund er jeg hos dere, så går jeg til ham som har sendt meg. Dere skal lete etter meg, men ikke finne meg. For der jeg er, dit kan dere ikke komme.»

Johannes 7:33-34

DER JESUS ER

For oss som er kjent med bibelverset som sier at den som leter skal finne, for den som banker på skal det åpnes opp (Matteus 7:7, Lukas 11:9), så ser dette verset ved første øyekast ut til å være et paradoks. Skal vi kunne finne ut hvorfor Jesus sa det Han sa, må vi først identifisere hvem Han snakket til.

I Johannes 7:32 leser vi “Fariseerne hørte alt snakket om ham blant folk, og overprestene og fariseerne sendte ut noen av sine menn for å gripe ham.” Det var derfor ikke disiplene sine eller troende jøder Jesus snakket til, men jøder generelt som sannelig lette etter Messias, men en annen Messias enn det Jesus var. Det var derfor de ikke ville finne Ham; fordi de ikke søkte etter Ham med et åpnet sinn, men fanget av årevis med tradisjoner og vrangtolkninger av Skriftene.

Jesus skulle snart returnere til himmelen, og der er det ikke plass for dem som ikke har tatt imot Kristus. Det samme gjelder dem av oss som ikke er troende og har blitt personlig kristne, og derfor tatt et personlig standpunkt for Kristus og mot synden. De so  har tatt imot Ham vil finne Ham når de søker Ham og kunne samles sammen med Ham og de troende i himmelen.


 

Advertisements
%d bloggers like this: