9 oktober

Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Johannes 8:10-11

KVINNEN SOM HADDE DREVET HOR

Dagens tekst er meget populær blant ikke-kristne. Kvinnen som hadde blitt tatt i utroskap skulle etter jødenes gamle lover ha blitt steinet, og de skriftlærde og fariseerne førte denne kvinnen frem for Jesus for å lure Ham slik at de kunne finne noe å anklage Ham for.

Jesus var klar over at Han ble testet. Jeg vet ikke hva Jesus skrev med fingeren på jorden, men jeg går ut ifra at dersom det Han skrev hadde hatt noen betydning for sammenhengen her, så ville Johannes har skrevet det ned her. Det kan se ut som om Jesus valgte denne måten på å bevisst ignorere anklagerne. Så kom disse velkjente ordene “Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!” (vers 7). Så ignorerte Ham dem igjen og skrev videre på jorden.

Betyr dette skriftstedet at Jesus aksepterer utroskap? Legg merke til den siste setningen i dagens tekst: “Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»” Verken Faderen eller Sønnen kan i sin helligdom akseptere utroskap, men vi lever nå i nådens tidsalder. Jesus kunne ha fått denne kvinnen steinet, men ingen synd er stor nok til å holde deg ute fra himmelen, unntatt å si “nei” til Jesus Kristus. Visst kan vi med Bibelen i hånd fortelle alle ikke-kristne hvor fæle syndere de er, men vi er alle syndere. Vi skal ikke godta synden på noen som helst slags måte, men vi burde fokusere på hva som er viktigst: dele Guds kjærlighet med andre slik at vi kan føre dem til Kristus. Ellers kan det godt være at vi vinner slaget, men taper krigen.


 

 

Advertisements
%d bloggers like this: