3 november

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

1 Johannes 1:8-9

SYNDEN VÅR

Kjenner du Romerveien til frelse? Den begynner med å si at “alle har syndet og står uten ære for Gud” (Romerne 3:23). Alle mennesker har syndet. Ingen kan holde alle budene, og Bibelen sier at dersom du har brutt ett bud, så har du brutt dem alle (Jakob 2:10). Vi er unnfanget i synd og født i synd. Vi synder fordi vi er syndere. Allerede fra fødselen av synder vi. Vi blir riktignok ikke tilregnet synden før vi forstår at vi gjør noe galt, men syndere er vi likevel.

Dagens tekst forteller oss at dersom vi sier at vi ikke har synd, så lyver vi. Gud vet at vi er syndere, så Han blir ikke lurt, men vi lurer oss selv dersom vi tror at vi ikke er syndere. Vi lyver for oss selv. Budet om at vi ikke skal lyve har absolutt alle brutt. Gud elsker oss alle, men Han hater synden. Det er derfor vi ikke kan stå foran Gud Fader med all vår synd.

Men så står det “dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett“. Når vi kommer til Jesus, lar Han komme inn og frelse oss fra synden, så renser Han oss fra synd. Bare da kan vi komme framfor Gud Faderen. Da ser Faderen bare Jesus når Han ser på oss, og vi får komme til Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: