10 november

Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud.

1 Johannes 3:8-10

GUDS BARN ELLER DJEVELENS BARN

I vår moderne tid er vi veldig opptatt av at en ikke skal dømme andre, og det står riktignok det i Bibelen. Men det er ikke feil å videreformidle det som Bibelen sier. I dagens tekst er det konkludert med at de som er djevelens bar synder, mens den som er Guds barn synder ikke. Det er et bibelsk prinsipp at en skal kunne gjenkjenne menneskene hvem de tilhører i henhold til de gjerningene de gjør. Du får ikke plommer av ett epletre eller fiken av oliventreet.

Men så står det at Guds barn ikke kan synde. Dette betyr neppe at den kristne ikke kan falle i synd av og til, men at de ikke kontinuerlig lever i synd slik de gjorde før. Dersom en kristen ikke forandrer måten han eller hun lever på etter at de har blitt frelst, så kan en med Bibel i hånd lure på om de virkelig har omvendt seg.


 

Advertisements
%d bloggers like this: