16 november

Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.

1 Johannes 4:12

INGEN HAR SETT GUD

Mange sier at de bare tror på det de kan se, observere, måle. Mange sier “Hvordan kan du tro på en Gud som du ikke kan se?” Det klassiske svaret er at på samme måte som vi ikke kan se vinden, men det som vinden gjør, så kan vi se det som Gud gjør. Mange får livene sine plutselig forandret på grunn av det som Gud gjør i livene deres.

Den ivrige Bibelleser vil kanskje protestere og spørre “Men så ikke Adam, Jakob, Moses eller Elias Gud?” Det vil ta for lang tid til å gå inn på alle disse fortellingene, men der Gud har blitt sett i menneskeform eller sammen med engler, så er dette snakk om en pre-Betlehem åpenbaring av Kristus. Faderen er en åndelig skapning som ingen har sett, men Moses var nær Ham i form av en ildsøyle eller røyksøyle. Elias opplevde Gud som en mild vind.

Når vi er fylt med Guds kjærlighet kan andre se Gud i oss. Vi blir levende beviser på at Gud finnes. Den som hater sin bror (1 Johannes 4:20) har ikke Gud boende inni seg.


 

Advertisements
%d bloggers like this: