17 november

Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

1 Johannes 5:3

GUDS BUD (2)

I 1 Johannes 3:23 leste vi “Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han bød oss“. Her ble Guds bud identifisert som å tro på Gud og å elske hverandre. Dagens tekst snur det på hodet og sier at “å elske Gud er å holde Hans bud“. Nok en gang ser vi at det å holde Guds bud er bevis på at vi elsker Ham, og Guds bud er igjen kjærlighet til andre.

Det å elske Gud og elske nesten vår er beordret av samme lovgiver, og når vi ikke elsker nesten vår, så bryter vi Guds lov. Mange vil kanskje si at det er umulig å elske nesten vår. Ja, til tider kan det også være vanskelig å elske den nære familien, særlig dersom de har begått urett mot oss. Og det er helt riktig – vi er ute av stan til å elske nesten vår slik som Gud vil. Men når Gud kommer inn i livene våre blir det umulige mulig, og ved Guds nåde og kraft kan vi bli i stand til å elske slik som Herren ønsker.

Den som har blitt frelst og fått Gud inn i livet, ja, til og med tatt over styringen i livet, den vil si at Guds bud ikke er tunge. Vi er ikke under Moseloven i dag. Frelsen vår hviler ikke på hva vi har gjort, men hva Gud har gjort. Og akkurat som gjerninger ikke kan frelse oss, så kan de heller ikke gjøre at vi mister frelsen. Disse to avhenger av hverandre. Alt vi må gjøre er å bade oss selv i Guds kjærlighet.


 

Advertisements
%d bloggers like this: