18 november

Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. For det er tre som vitner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

1 Johannes 5:6-8

DE TRE VITNENE

Heldigvis har Bibelen ofte sine egne forklaringer og definisjoner på uttalelser som virker kompliserte. Dagens tekst sier at der er tre vitner: Ånden, vannet og blodet.

Ånden er den Hellige Ånd som vitner om Kristus og overtaler synderes hjerter om at de trenger frelse. Ånden har produsert mange mirakler her i vår syndige verden.

Vannet er dåpen. Dåpen kan ikke frelse noen, men er ett utvendig vitnesbyrd om hva som har skjedd på innsiden. Derfor finner man i Bibelen at folk ble frelst før de ble døpt. Da jeg ble døpt som voksen troende var dette ett vitnesbyrd til familie og venner om forandringen som hadde skjedd inni meg.

Blodet er Kristi blod. Hver gang vi tar del i nattverden drikker vi juice eller vin til minne om blodet som Jesus ga for oss på Golgata. Dette er også en tid for selvransakelse og burde ikke bli sett på som en trivialitet.


 

Advertisements
%d bloggers like this: