19 november

Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

1 Johannes 5:11-12

EVIG LIV I KRISTUS

Dagens tekst er repetering av tidligere lærte sannheter. Alle mennesker er født som syndere. På grunn av den nedarvede synden er det en ting som er like sikkert som at vi har blitt født; nemlig at vi skal dø en gang. Det var ikke Guds vilje at menneskene skulle dø. Dette skjer kun på grunn av synden som kom inn i verden på Adam og Evas tid.

Men Gud elsket menneskene så høyt at Han sendte Jesus til verden for å dø for syndene våre. Dette var eneste måten at vi kunne få evig liv slik som Gud opprinnelig ville vi skulle ha. Dersom vi tar imot Jesus som vår personlige Frelser, så har vi allerede evig lv.

Den som ikke tar imot Kristus og tror på Ham har ikke evig liv. Alle som blir født skal dø en gang, men etterpå vil vi bli tildelt evig liv eller evig fortapelse avhengig av om vi har tatt imot Kristus. Ta imot Kristus i dag – i morgen kan det være for sent!


 

Advertisements
%d bloggers like this: