20 november

Den eldste hilser den utvalgte frue og hennes barn, som jeg i sannhet elsker, ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne.

2 Johannes 1

HILSENEN FRA JOHANNES DEN ELDRE

2 Johannes brev har bare ett kapittel. I første verset kaller Johannes seg “den eldre” – prosbyteros på gresk. Johannes kalte aldri seg selv en apostel, selv om det ikke er noen tvil om at han er berettiget den tittelen. “Den eldre” henviser nok til at Johannes var en av “de eldste” som styrte menigheten. Ellers kan han også ha hentydet at han var en gammel mann – antakelig rundt 90 år gammel når dette brevet ble skrevet.

Adressaten var den utvalgte, kristne frue med barn. Kyrie er trolig hunkjønnsutgaven av Kurios (Herren) og bevitner denne kvinnens åndelige status. Noen tror at Kyrie var denne kvinnens virkelige navn. Trolig var denne kvinnen en av lederne i en menighet, kanskje hun til og med hadde en menighet som møttes i hjemmet hennes.

Denne kvinnen var høyt elsket av mange mennesker, uten tvil på grunn av det arbeidet hun hadde gjort for menigheten sin. Denne kvinnen var trolig en eksponent av sannhet og kjærlighet slik som Kristus i 2 Johannes 3.


 

Advertisements
%d bloggers like this: