24 november

Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen.

2 Johannes 10

DENNE LÆREN

Ordene i dagens tekst synes veldig strenge. I vår moderne tid er vi vant til at kristne er venner med ikke-troende. Ofte bruker vi unnskyldningen at vi ønsker å påvirke venner og familie på en positiv måte og vitne til dem om Kristus. Selv Jesus ble anklaget for å være mye med ikke-troende. De sa Han drakk for mye vin og spiste for mye mat.

Hvilken lære var det Johannes snakket om her? Han hadde snakket mye om kjærligheten og å gjøre Guds vilje. Han hadde sagt at Guds bud er å elske hverandre. Ofte identifiserer vi hele Bibelen som “denne lære”, men Johannes tenker nok spesielt på de falske profetene han nettopp har nevnt i dette brevet. Mange peker til dette skriftstedet og nekter Jehovas vitner, mormoner og andre å komme inn i huset sitt.

Ofte er vi ikke flinke nok til å begrense vår omgang med ikke-troende. Selv om våre intensjoner med å være sammen med ikke-troende er gode, så skjer det ofte at de trekker troende vekk fra Gud. Dersom noen har en dårlig påvirkning på livene våre burde vi være flinkere å holde oss borte fra dem.


 

Advertisements
%d bloggers like this: