26 november

Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten.

3 Johannes 4

JOHANNES BARN

Når vi leser 3 Johannes 3-8 ser vi hvor stor pris Johannes satte på Gaius. Johannes ble fortalt av andre troende om Gaius sin trofasthet mot sannheten (vers 3). Gaius gjorde gode gjerninger ikke bare mot de troende Johannes kjente , men også mot fremmende (vers 5). Han hadde et godt rykte som sa at han var en mann med stor kjærlighet for andre, og han hjalp andre videre på sin åndelige reise, sikkert både rent praktisk og når det gjaldt åndelig oppbygging (vers 6). Både Paulus, Johannes, Gaius og de han hadde hjulpet tok del i å forkynne Jesus Kristus til dem som ikke hadde hørt om Ham.

Da Johannes begynte sin hilsen til Gaius sa han i dagens tekst “Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten.” Vi har allerede sett at Gaius levde i sannhet og jobbet for evangeliet, men det var spesielt at Johannes kalte Gaius sitt barn. Dette har flere mulige forklaringer. Johannes var en gammel mann og kan ha kalt Gaius hans barn fordi han var yngre. Flere av Bibelens forfattere har adressert bøkene de skrev til sine barn, d.v.s. sine etterfølgere. Gaius kan ha vært opplært av Johannes og derfor ha blitt kalt hans barn. Johannes kan også muligens ha vært den som ledet Gaius til Kristus. Paulus kaller flere av dem han har ledet til troen for hans sønner.


 

Advertisements
%d bloggers like this: