27 november

” Jeg har skrevet noen ord til menigheten. Men Diotrefes, som gjerne vil være den fremste der, vil ikke ha noe med oss å gjøre.

3 Johannes 9

DIOTREFES

Ettersom Johannes fortsetter sitt siste brev nevner han en mann som heter Diotrefes. Han har ikke så mange lovprd om ham som han hadde om Gaius. Faktisk har han skarp kritikk av nevnte Diotrefes. Diotrefes ville ikke ha noe med Johannes og Gaius å gjøre, og temmelig sikkert Paulus og de andre troende Johannes har nevnt. Han ønsket klart å ha makt og bestemme over menigheten, men han aksepterte ikke Johannes autoritet som apostel. Ikke bare det, men han snakket ondt om Johannes og hans medarbeidere og nektet å ta imot de troende Johannes er med. Ja, til og med når noen fra Diotrefes menighet har tatt imot noen av Johannes følgere, så har han kastet dem ut av menigheten.

Diotrefes virket som rake motsetningen til Gaius. Ikke rart at Johannes sier at han skal minne ham på alt det onde han har gjort og sagt når han kommer dit. Denne mannen, som sikkert elsket lyden av sin egen stemme, hadde ikke et jødisk navn og var sikkert en hedning – det vil si “ikke-jøde”. Han ser ut til å være forstander for denne nevnte menigheten, men han har ikke ett vitnesbyrd av kjærlighet slik som Johanne snakket om. Dette får oss nok en gang til å spørre hvilket vitnesbyrd vi har blant andre. Forhåpentligvis er det ikke slik som Diotrefes rykte.


 

Advertisements
%d bloggers like this: