28 november

Min kjære, ta ikke det onde til forbilde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud. Den som gjør det onde, har ikke sett Gud.

3 Johannes 11

DET GODE ELLER DET ONDE?

I dagens tekst henvender Johannes seg til sine kjære – det vil si hans brødre og søstre i Kristus. Han sier at de ikke skal imitere det som er ondsinnet, skadelig eller, bokstavelig talt, verdiløst. Dette er illustrert i personen Diotrefes som sa og gjorde onde ting. Gud har helt fra Gamle Testamentet uttalt at vi ikke skal gjøre noe ondsinnet men vaske vekk syndene slik at vi blir rene.

Johannes og Bibelens logikk er enkel. Gud er den som er god, det onde er alt som går imot Gud, om det skulle være syndige mennesker, onde ånder eller djevelen selv. Gud ønsker å skille det gode fra det onde. De som gjør onde ting viser at livene deres er styrt av Gud ettersom livene deres er stikk i strid mot evangeliet.

Alle mennesker er født med en fri vilje. Gud har en plan for oss alle – ett potensiale til å bli brukt av Gud på en mektig måte. Guds vilje er ren og god. Uheldigvis har vi en fri vilje om vi ønsker å følge Guds plan for våre liv eller ikke. Er vi villige til å følge Kristus?


 

Advertisements
%d bloggers like this: