29 november

Om Demetrios har alle bare godt å si, ja, sannheten selv vitner for ham. Det samme gjør vi, og du vet at vi vitner sant.

3 Johannes 12

DEMESTRIOS

Selv om det kan se ut som hele 3 Johannes er adressert til Gaius, så er det enda ett navn nevnt i dette korte brevet; nemlig Demetrios. Vi vet lite om denne mannen selv om 3 Johannes 12 er full om informasjon om ham. Demetrios er ett navn fra Demeter, ett navn fra Efesos og ett kristent navn. Han var godt likt av alle, akkurat som Gaius, for alle hadde bare godt å si om ham. Han var godt etablert i sannheten, og sannheten var ett kjennemerke ved ham. Johannes gikk også god for denne Kristi tjener.

Annerkjennelsen av Demetrios kommer like etter irettesettelsen av Diotrefes og en klargjøring fra Johannes om det gode og det onde. Demetrios var uten tvil en god mann som tjente Gud vel og var godt likt av Johannes.

Tenk om Johannes kjente til oss som lever i dag. Ville han beskrive oss som Diotrefes eller som Demetrios? Begge hadde ikke-jødiske navn og var del av en kristen menighet, men handlingene deres var vidt forskjellige.


 

Advertisements
%d bloggers like this: