4 november

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.

1 Johannes 2:1

HVEM ER TALSMANNEN?

I dagens tekst leser vi at Jesus Kristus er vår talsmann hos Faderen. Han er ikke bare rettferdig, men Han er vår advokat overfor Gud Faderen. Parakletos betyr en som går imellom, en advokat eller en trøster. Men var ikke den Hellige Ånd trøsteren og advokaten vår? En nærmere studie vil vise at Jesus og den Hellige Ånd har noen arbeidsoppgaver som er make. De er forskjellige, men de begge er vår talsmann overfor Gud Faderen. Dette er fordi at selv om treenigheten har tre forskjellige personligheter, så har de samme guddommelige natur.

Men hva er det apostelen Johannes skriver til de kristne her for at de ikke skal synde? Dette peker tilbake til slutten av 1 Johannes 1 hvor apostelen sier at vi må vandre i lyset og ikke i mørket. Dersom vi sier vi er kristne men lever et lys i mørke, så gjør vi Gud til en løgner.

Men når vi nå endelig er laget av kjøtt og blod og gjør feil, det vil si, faller i synd, så er det bare at Jesus er vår advokat og talsmann. Dersom vi virkelig tror på Ham er Han alltid klar til å tilgi oss våre overtredelser.


 

Advertisements
%d bloggers like this: