5 november

Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

1 Johannes 2:2

HELE VERDENS SYNDER

Har du hørt søndagsskole historien om låvedøren? En gutt måtte hamre en spiker inn i låvedøren hver gang foreldrene oppdaget at han hadde syndet. Etter en stund var hele låvedøren full av spiker. Så kom dagen da gutten ba Jesus komme inn i hjertet hans og frelse ham. Da fikk gutten hjelp av faren til å trekke ut alle spikrene fra døren. Selv om alle spikrene var trukket ut var det fremdeles mange merker der som spikrene hadde vært. Historien skulle illustrere for oss at selv om vi er tilgitt alle syndene våre, så er det ikke alltid vi blir kvitt virkningene av synden vår.

I dagens tekst leser vi at Jesus er en soning for våre synden… for hele verden. Døden Hans på Golgata var nok til å betale for alle syndene du noensinne har gjort eller vil gjøre. Istedenfor at vi skal bli straffet for synden vår, så tok Jesus straffen på seg. Det var Han som ble spikret fast til korset i vårt sted. Jesu død er nok til å sone for alle syndene i hele verden, men da må vi ta imot Jesu gave til oss; evig liv. Vi må tro at Jesus eksisterer og legge livene våre i Hans hender.


 

Advertisements
%d bloggers like this: