6 november

Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans.

1 Johannes 2:10-11

ELSK DIN BROR

Johannes snakker mye om kjærlighet – det er ett av ordene som blir oftest brukt av ham, særlig i brevene hans. I 1 Johannes 2:10 bruker Johannes ordet “agapeo” når han snakker om kjærlighet. Dette er altså ikke vår jordiske kjærlighet det er snakk om, men agape-kjærlighet – Guds selvoppofrende kjærlighet hvor en setter den en elsker foran seg selv. Dette er en ren, perfekt kjærlighet som ikke går ut på å tilfredsstille oss selv.

Her er det snakk om å elske sin bror, og det er fristende å stille spørsmål om hvilken bror dette gjelder. Adelphos betyr en som har blitt født ut av samme livmor, men ordet kan brukes både bokstavelig og billedlig. Dette kan altså i utgangspunktet gjelde hvem som helst. Den som elsker sin bror er i lyset som Johannes allerede ha beskrevet.

Den som hater, avskyr eller elsker sin bror mindre, han lever i mørke. Han går i mørke og er på villveier. Den som lever i mørke lever ikke ett liv som følger Jesus, ettersom Jesus er verdens lys (Johannes 8:12).


 

Advertisements
%d bloggers like this: