7 november

Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden.

1 Johannes 2:15-16

ELSK IKKE DENNE VERDEN

Verdslige ting står i kontrast til åndelige ting. De som elsker det som verden har å tilby – materielle ting og synd – de har ikke Guds kjærlighet i seg, sier Johannes. En som følger etter Gud skal være lett å gjenkjenne. De skal lyse av Guds kjærlighet.

De tre punktene som Johannes så nevner er grunnlaget for alle syndene. For det første har vi kroppens begjær. Det er vår søken etter glede som vi forsøker å fylle livene våre med. For det andre har vi øynenes lyst. Det er vår søken etter materielle ting. For det tredje har vi hovmodig skryt. Dette er vår søken etter stilling.

Dersom du kommer på en synd du har gjort, vil de falle i en av disse kategoriene. Disse tre er summen av syndene som verden har for oss. Dette er de tingene vi ikke skal elske. Den som faller for en av disse tre fallgropene viser ikke Faderens kjærlighet til verden. Vi skal være som fyrtårn som viser veien til Gud. Da må vi ikke bli styrt av disse lystene.


 

Advertisements
%d bloggers like this: