8 november

Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

1 Johannes 2:21-22

ANTIKRIST

Apostelen Johannes var den eneste som nevnte Antikrist med navn. Han nevner ham først i 1 Johannes 2:18, så i dagens tekst, så igjen i 4:3 og 2 Johannes 7. Dette blir brukt om dem som fornekter Kristus og går imot Ham. Som Johannes skriver i 1 Johannes 2:23: “Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Fadere.” Dette er en viktig bibelsk sannhet som gjelder for å teste åndene. Vi skal ikke tro på hva som helst.

Jesus sa at mange skulle komme i Hans navn og til og med kalle seg selv Messias (Matteus 24:5). Videre, fremdeles under Jesu andre bergpreken, sier Jesus “For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig” (Matteus 24:24).

Innen kristen eskatologi (læren om de siste tider) så bruker man navnet Antikrist om ham som skal styre hele verden under trengselsperioden på 7 år. Akkurat som Gud er en treenighet (Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd), så har djevelen sin treenighet i endetiden (Antikrist, dyret og den falske profet). Satan prøver ofte å kopiere Gud, men med sin egen onde “twist” på det.


 

Advertisements
%d bloggers like this: