9 november

Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.

1 Johannes 3:1-2

GUDS BARN

Gud Faderen har gitt sin største kjærlighet til oss, Hans aller kjæreste i hele verden; nemlig Jesus Kristus. På grunn av det som Jesus gjorde for oss da Han døde på korset, så kan vi få lov til å bli en del av Guds familie. Vi er født i synd, og denne verdens Gud, djevelen, er automatisk vår far – åndelig sett. Først når vi tar imot Kristus som vår personlige Frelser blir vi adoptert av Gud – og vi blir Guds barn. Han ønsker å dele all Hans kjærlighet med oss og være med oss i hverdagen.

Når vi har blitt Guds barn, så forstår ikke verden oss. Vi er vidt forskjellige. Denne verdens barn strever for å tilfredsstille seg selv og fylle det tomrommet de har inni seg – den åndelige delen av dem som Gud skulle okkupere. Selv enn hva de forsøker å fylle dette tomrommet med, så vil det ikke tilfredsstille dem.

Hva skal vi som er Guds barn bli? Han er i stand til å skape noe vakkert med livene våre. Ofte ser vi at barna vokser opp og blir små kopier av foreldrene sine. Jeg håper at alle vi som er Guds barn vil vokse opp og likne Ham.


 

Advertisements
%d bloggers like this: