12 desember – Johannes åpenbaring: Profetienes flyplass

1 DESEMBER

Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.

Johannes åpenbaring 1:1

JESU KRISTI ÅPENBARING

Bibelens siste bok er en profetisk bok som omhandler fremtiden. Det finnes like mange syn og fortolkninger av Johannes åpenbaring som det finnes bøken om den. Selv om det kan være vanskelig å forstå alt i denne boken, så synes jeg den er lettere enn å forstå Gamle Testamentets profeter. De skrev litt profeti her og litt profeti der, og det er ofte vanskelige å sette i system. Johannes åpenbaring, derimot, er som en flyplass hvor flyene kommer inn fra alle de andre profetiske forfatterne. De samles i denne boken og blir satt i system, selv om det kan være forskjellige syn på tidslinjen til Johannes åpenbaring.

Det første jeg ønsker at leseren skal legge merke til er at dette ikke bare var Johannes ord, men det var Jesu Kristi åpenbaring. Den røsten Johannes hørte bak seg i Johannes åpenbaring 1:10 er ingen hvem som helst, men Jesus Kristus selv snakket direkte til ham. Ingen engel oppfyller de kriteriene som følger i de neste versene. Det er viktig å innse at hele denne boken ble gitt til Johannes fra Gud og er ikke oppdiktet.


2 DESEMBER

Se, han kommer med skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen!”

Johannes åpenbaring 1:7

JESUS KOMMER I SKYENE

Da Jesus dro tilbake til himmelen etter oppstandelsen kom det to engler som sa at Jesus skulle komme tilbake på samme måte som Han forsvant (Apostlenes gjerninger 1:11). Jesus fløy opp fra jorden til himmelen, og disiplene Hans mistet snart synet av Ham da Han forsvant bak skyene. Vi, de kristne i verden, venter fremdeles på at Jesus skal dukke opp i skyene. Hvert øye skal være i stand til å se Ham når Han kommer.

Det står at de som har gjennomboret Ham skal se Ham. Dette kan ikke bety de romerske soldatene som korsfestet Ham, for de er døde for lenge siden. Trolig er dette en henvisning til at jødene skal se Ham når Han kommer tilbake til jorden. Alle folkeslag på jorden er alle hedningene – d.v.s. de ikke-jødiske menneskene som ikke tror på Gud. De vil også sørge over Kristus. I trengselstiden vil de alle lide mye.


3 DESEMBER

“Skriv til engelen for menigheten i Efesos: Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestakene av gull”

Johannes åpenbaring 2:1

MENIGHETEN I EFESOS

Den første av de syv menighetene som Jesus sier Johannes skal skrive til er den i Efesos. Denne byen var kjent for å være et senter av tilbedelsen av gudinnen Artemis (Diana) – noe de var meget stolte av (Apostlenes gjerninger 19:27, 35). Templet til Artemis var Efesos mest prominente landemerke. Kristus roser dem for å gjøre rett og for å ha åndelig dømmekraft. De var både trofaste og tålmodige. Dette har de gjort for Jesu skyld, og de har tålt å bli forfulgte og latterliggjorte på grunn av deres tro.

Til tross for alt det positive Kristus hadde å si om denne menigheten, så hadde Han en ting imot dem. De hadde forlatt sin første kjærlighet (Johannes åpenbaring 2:4).  En gang hadde de hatt stor kjærlighet (Efeserne 1:15, 3:17-19, 6:23), men førti år senere, etter at kjærligheten til den første generasjonen av troende hadde kjølt seg ned, så hadde det hele blitt rutine. De hadde beholdt doktrinene, men de hadde ikke lengre den først kjærligheten. Kjærligheten for Gud og Kristus, kjærligheten for hverandre, og kjærligheten til de ikke-troende.


4 DESEMBER

Skriv til engelen for menigheten i Smyrna: Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende

Johannes åpenbaring 2:8

MENIGHETEN I SMYRNA

Menighet nummer to var den i Smyrna. Kirken i Smyrna viste kraften og renheten som kommer fra å utholde forfølgelse suksessfullt. Forfølgelsen hadde renset dem fra synd og bekreftet virkeligheten av medlemmenes tro. Hyklere tåler ikke forfølgelse fordi falske troende ikke er villige til å lide smerte. Prøvelser og forfølgelse styrker og raffinerer ekte frelsestro, men avdekker og ødelegger falsk tro. Selv om de led fysisk savn og fattigdom, så klynget de kristne i Smyrna seg til deres åndelige rikdommer. Det er ganske passende at Smyrna er en av de to kirkene som ikke får irettesettelse av Kristus.

Smyrna var en eldgammel by, så gammel at historien om opphavet er gått tapt i antikvitetens store hav. Den kan ha blitt grunnlagt så tidlig som år 3000 f. Kr., men den første greske beboelsen dateres til ca. år 1000 f.Kr. Det greske ordet som er blitt oversatt som “Smyrna” ble brukt i den greske oversettelsen av Gamle Testamentet for myrra, en av gavene til Jesusbarnet og brukt som parfyme både for de levende (Matteus 2:11) og de døde (Johannes 19:39). Forbindelsen med døden passer særlig godt med den lidende menigheten i Smyrna.


5 DESEMBER

“Skriv til engelen for menigheten i Pergamon: Dette sier han som har det skarpe, tveeggede sverd”

Johannes åpenbaring 2:12

MENIGHETEN I PERGAMON

Det tredje brevet er til menigheten i Pergamon. Kirken i Pergamon hadde , som dagens moderne kirke, feilet i å advare folk mot verdslighet. Derfor hadde kirken sklidd inn til kompromisser med verdenen rundt den og var i fare for å bli like verden. Det ville bli det neste skrittet i en nedovergående spiral fra kirken i Efesos som hadde mistet sin første kjærlighet for Jesus Kristus. Den som holder det skarpe tveeggede sverdet er den oppståtte, herliggjorte Kristus, som indikert i Johannes åpenbaring 1:16. Her taler Han gjennom Johannes, den inspirerte apostelen som skrev denne boken.

Til tross for de vanskelige omstendighetene deres, så opprettholdt de troende i Pergamon troen på Jesus Kristus på en modig måte. Han roste dem for at de fortsatte å holde fast ved Hans navn – selv om de levde der Satans trone er, hvor Satan bor. Mange forslag har blitt lagt fram om identifikasjonen av Satans trone. Noen identifiserer det som det storslåtte alteret til Zevs som dominerte Pergamons akropolis. Dette var ikke bare et alter. Det var et av de største verkene av hellenistisk kunst noen sinne.


6 DESEMBER

“Skriv til engelen for menigheten i Tyatira: Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse”

Johannes åpenbaring 2:18

MENIGHETEN I TYATIRA 

Det fjerde brevet var til Tyatira. Uttrykket “Satans dybder” (Johannes åpenbaring 2:24) avslører hvor langt kirken i Tyatira hadde falt i relasjon til de i Smyrna og Pergamon. Kirken i Smyrna møtte fiendtlighet fra “satans synagoge“, det vil si, fra ikke-troende jøder (2:9) Kirken i Pergamon eksisterte ved “Satans trone” (2:13), noe som symboliserte hedensk falsk religion (spesielt kulten med keisertilbedelse). Men kirken i Tyatira  hadde stupt med hodet først ned i dybdene av satanisk villfarelse.

Til tross for den gode anbefalingen de mottok, så var ikke alt i orden med kirken i Tyatira. Problemet var ikke utvendig forfølgelse, men interne kompromisser; ikke ondskapsfulle ulver på utsiden av flokken, men perverse mennesker på innsiden (jfr. Apostlenes gjerninger 20:29-30). Denne synden, som antakeligvis involverte majoriteten av medlemmene i kirken, var todelt. For det første brøt de den bibelske læren om at kvinner ikke skulle være lærere eller predikanter i kirken (1 Timoteus 2:12). Dette gjorde at de tolererte kvinnen Jesabel, som kalte seg selv profet. De forsterket feilen sin ved å tillate henne å lære ved å tillate henne å komme med vranglære. Resultatet ble, sier Jesus, at hun “lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer.


7 DESEMBER

“Skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død.”

Johannes åpenbaring 3:1

MENIGHETEN I SARDES

Den femte menigheten var i Sardes. Ryktet tilsa at det var en levende kirke, men Jesus sa at den var død. Den nedadgående spiralen som avbildes i disse kirkene, først med kirken i Efesos og dens tap av deres første kjærlighet for Kristus, og så Pergamons verdslighet of Tyatiras toleranse for synd, kom nå til et nytt lavmål i Sardes som godt kunne bli kalt “Den første kirken av ugress”. Det var en kirke dominert av synd, utro og vranglære. Akkurat som fikentreet i Jesu liknelse, hadde det blader, men ingen frukt (Matteus 21:19).

Hva er faresignalene til om en kirke er døende? En kirke er i fare når den er tilfreds med å hvile på sine laurbær, når den er mer opptatt med liturgi enn åndelig virkelighet, når den fokuserer på aktuelle sosiale urettferdigheter istedenfor Jesu livgivende evangelium, når den er mer opptatt av materielle enn åndelige ting, når den er mer opptatt av hva mennesker sier enn hva Gud sier, når den er mer begeistret over doktrinske trosbekjennelser og systemer med teologi enn med Guds Ord, eller når den mister sin overbevisning om at ethvert ord i Bibelen er Guds eget Ord. Samme hvor stor forsamlingen er, samme hvor imponerende bygningene er, samme hvilken status kirken har i nærsamfunnet; dersom de har fornektet den eneste kilden til åndelig liv, så er den død.


8 DESEMBER

“Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier Den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne”

Johannes åpenbaring 3:7

MENIGHETEN I FILADELFIA

Det vites lite om kirken i Filadelfia bortsett fra dette skriftstedet. Akkurat som mesteparten av de andre syv kirkene var den antakelig grunnlagt i løpet av Paulus misjonsvirksomhet (Apostlenes gjerninger 19:10). Noen få år etter Johannes skrev ned Johannes åpenbaring dro den tidlige kirkefaren Ignatius gjennom Filadelfia på sin reise mot martyrdommen i Roma. Han skrev senere et brev med oppmuntring og instruksjoner. Noen kristne fra Filadelfia led martyrdøden sammen med Polycarp i Smyrna. Kirken varte i århundrer. De kristne i Filadelfia stod støtt til og med etter at regionen ble invadert av muslimene, og opphørte til slutt i midten av det fjerde århundre.

.Akkurat som i Smyrna (jfr. Johannes åpenbaring 2:9) så møtte de kristne i Filadelfia fiendtligheten fra ikke-troende jøder. Ignatius debatterte senere noen fiendtlige jøder under hans besøk til Filadelfia. På grunn  av deres forkastelse av Jesus Kristus som Messias tilhørte de ikke Guds synagoge med Satans synagoge. Selv om de hevdet at de var jøder, var det en løgn. Rasemessig, kulturelt og seremonielt var de jøder, men åndelig var de det ikke.


9 DESEMBER

“Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt”

Johannes åpenbaring 3:14

MENIGHETEN I LAODIKEA

Det Nye Testamentet sier ikke noe om grunnleggelsen av kirken i Laodikea. Akkurat som med mesteparten av kirkene i Johannes åpenbaring var den trolig etablert under Paulus tjeneste i Efesos (Apostlenes gjerninger 19:10). Paulus grunnla den ikke, for når han skrev Kolosserbrevet noen år senere hadde han fremdeles ikke besøkt Laodikea (Kolosserne 2:1). Fordi Paulus medarbeider Epafras grunnla kirken i Kolosse (Kolosserne 1:6-7) så kan han også ha grunnlagt kirken i Laodikea. Noen har foreslått Arkippus, Filemons sønn (Filemon 2), var pastor der (jfr. Kolosserne 4:17), siden det fjerde århundrets Apostolic Constitutions navngir Arkippus som biskopen i Laodikea (vii, 46).

Å sammenlikne den åndelige statusen med byens stygge, lunkne vann ga Kristus kirken i Laodikea en kraftig, sjokkerende irettesettelse: Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Noen kirker fikk Herren til å gråte, andre gjorde Ham sint; kirken i Laodikea gjorde Ham kvalm.


10 DESEMBER

“Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.”

Johannes åpenbaring 3:10

DE SOM BOR PÅ JORDEN

Johannes åpenbaring 3:10 er et nøkkel-skriftsted for endetiden. 2011 oversettelsen, brukt ovenfor, sier at Gud vil bevare dem som har tatt vare på Hans Ord gjennom “den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden“, det vil si trengselsperioden. 1988 oversettelsen sier at Gud skal “fri deg ut fra den prøvelsens time“. Det greske tereo betyr å beskytte eller bevare noen. Nøkkelordet er ek som  betyr “fra” eller “utenfor tid og sted”. Dette kan bety at menigheten skal slippe å gå gjennom trengselsperioden. Grunnen til at vi ser etter Kristus i skyene er at vi skal “rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren” (1 Tessalonikerbrev 4:17).

Til kontrast nevner Kristus “dem som bor på jorden“. Det betyr dem som bor permanent på jorden, det vil si, har sitt hjem på jorden istedenfor i himmelen. Her sees de som er påvirket av verden som en motsetning av dem som er påvirket at himmelske og åndelige ting. Bare dem som tror på Kristus vil bli rykket opp til himmelen. Det vil si at Israel som nasjon vil gå igjennom trengselen på jorden.


11 DESEMBER

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

Johannes åpenbaring 3:20

JESUS BANKER PÅ

Selv om dette verset har blitt brukt i utallige traktater og evangeliske taler for å skildre Kristus som banker på døren til synderens hjerte, så er det mye mer enn bare dette. Døren som Kristus banker på er ikke døren til et enkeltmenneskes hjerte, men til kirken i Laodikea. Kristus var utenfor denne frafalne kirken og ønsket å komme inn – noe som bare kunne skje dersom folkene ville omvende seg.

Invitasjonen er først og fremst en personlig en, siden frelsen er individuell. Men Han banker på døren til en kirke og kaller mange til å motta frelsende tro slik at Han kan komme inn i kirken. Dersom en person (noen) ville åpne døren ved omvendelse og tro, så ville Kristus komme inn i den kirken via den ene personen. Bildet av Kristus utenfor kirken i Laodikea mens Han søker sterkt etter en inngang indikerer at til forskjell fra Sardes var det ingen troende der i det hele tatt.

Kristi tilbud om å holde måltid med den angrende kirken betyr fellesskap, nattverd og intimitet. Å dele et måltid sammen i eldgamle tider symboliserte fellesskapet til folk i kjærlig selskap. Troende vil spise sammen med Kristus i Lammets Bryllupsmåltid (Johannes åpenbaring 19:9), og i tusenårsriket (Lukas 22:16, 29-30).


12 DESEMBER

«Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»”

Johannes åpenbaring 4:1

STIG OPP HIT!

Dagens tekst er en sterk markering av et skille mellom brevene til de syv menighetene og det som følger etter. “Deretter” peker klart på det som allerede er nedskrevet i boken. “den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun” peker tilbake til Johannes åpenbaring 1:10. 1:11 forteller oss at denne stemmen tilhører Kristus, og ikke en engel. Ingen engel kan kalles “alfa og omega“. Så blir Johannes fortalt at han skal stige opp i himmelen og gå igjennom døren som var åpnet i himmelen.

De syv brevene til de syv menighetene har en trefoldig betydning. For det første var disse virkelige, fysiske menigheter som eksisterte på Johannes tid med virkelige problemer. For det andre var brevene rettet mot alle troende som leser Bibelen. Problemstillingene i disse menighetene har likhetstrekk med det vi strir med i dag. For det tredje synes brevene å beskrive de forskjellige fasene i kirkens historie. I dette scenarioet finner vi en naturlig overgang fra kirkens historie over til hva som venter oss i fremtiden. Johannes var “i ånden” (4:2), noe som indikerte at det han skildrer videre er gitt ham i ett eller flere syner.


13 DESEMBER

“”Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.»

Johannes åpenbaring 5:5

BOKEN MED DE SYV SEGLENE

Gud satt på tronen med en bokrull i hendene sine. Dette var ikke bøker slik som vi har i dag, men det var et manuskript skrevet på begge sider rullet sammen. Bøker som dette var oftest laget av skinn eller papyrus. Manuskriptet i Johannes åpenbaring 5 var forseglet med syv segl. Brev i gamle dager var ofte forseglet med et segl slik at ingen utenforstående skulle lese budskapet. Denne “boken” var forseglet med syv segl – et bilde på fullkommenhet – er uten tvil forseglet av Gud Fader selv.

I 5:4 leser vi at Johannes begynte å gråte fordi ingen ble funnet verdig til å åpne seglene på Guds hellige bok. Dette kan muligens være fordi apostelen brant etter å finne ut hva som skal skje med menigheten i fremtiden – ettersom han elsket menigheten høyere enn sitt eget liv. En av de 24 eldre som nevnes i Johannes åpenbaring 4:4 trøster ham og sier at det finnes kun en som er verdig til å åpne seglene – nemlig Jesus Kristus! Jesus blir kalt “løven av Judas stamme“, en henvisning til Jesu kongelige avstamning. I vers 6 blir Han kalt “lammet”, også en passende tittel ettersom Kristus var verdens offerlam.


14 DESEMBER

Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?»

Johannes åpenbaring 6:16-17

DEN STORE VREDESDAGEN

Da Kristus brøt det sjette seglet kom det et stort jordskjelv, og månen ble som blod. Det at stjernene falt ned til jorden kan være en poetisk beskrivelse hvor man ser ting utfolde seg fra jorden. Forklaringen om at dette gjelder gudene som er representert som stjerner er lite trolig. Det er mulig at Gud vil fjerne himmelhvelvingen og fjerne stjernene. Har Han skapt dem kan Han også fjerne dem. En annen mulighet er at stjernene er engler som har falt til jorden.

Samme hvilken forklaring en foretrekker, så er det på det rene at ting skal bli så forferdelige at menneskene vil gjemme seg i huler. Frykten skal bli så stor at de vil ønske at fjellene skal falle ned over dem og ta livet av dem. Dette er også nevnt i Hosea 10:8 og Matteus 23:30. Det er Lammet, det vil si Kristus, som åpner seglet og sender ut denne vreden. Den skal komme over alle som lever på jorden på denne tiden. Denne perioden blir kalt “den store vredesdagen” og beskriver ikke bare en dag, men en periode på syv år som blir kalt “trengselsperioden”. Menigheten skal være i himmelen på denne tiden, men Israel og nye frelste vil måtte gå igjennom denne forferdelige tiden.


15 DESEMBER

En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod.

Johannes åpenbaring 7:13-14

SKAREN KLEDD I HVITT

Etter at Johannes hadde sett de 144.000 forseglede jødene så han en skare som var så stor at ingen kunne telle dem. Den var gjort opp av mennesker fra alle nasjoner på jorden, og de hadde forskjellig språk. De hadde palmegrener i hendene, akkurat som jødene hadde på Palmesøndag da Jesus red inn i Jerusalem. Palmegrener ble brukt under jødenes takkefest og var et tegn på takknemlighet. Skaren priste Gud Fader og Sønnen fremfor Guds trone.

Når denne skaren skulle identifiseres begynte ikke Johannes å filosofere om hvem de var. En av de 24 eldste spurte Johannes hvem de var, men siden Johannes ikke visste svaret kastet han ballen tilbake til den eldste og sa “du vet det“. Den eldste sier at denne skaren “kommer ut av den store trengsel“, det vil si at de har overlevd trengselsperioden. De har “vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod“. Det vil si at de har tatt imot Kristus og Jesu blod har vasket bort den skitne synden deres og gjort hjertene deres hvite som snø. Dette er et utrolig viktig skriftsted ettersom det viser at folk kan bli frelst i trengselsperioden. Bare tenk hvilken effekt det vil ha på vår bønnebarn når alle de kristne plutselig forsvinner fra jorden. Mange vil bli frelst – en så stor skare at Johannes ikke kunne telle dem.


16 DESEMBER

De sju englene med de sju basunene gjorde seg nå klar til å blåse.

Johannes åpenbaring 8:6

DE SYV BASUNENE

Det er flere teorier om hvordan tiden vil forløpe under trengselsperioden. Noen mener til og med at vi lever i trengselsperioden nå mens andre tror at vi nå er inne i tusenårsriket. Selv om det synes klart fra Bibelen at bortrykkelsen skjer først, så kommer trengselsperioden, så kommer tusenårsriket, så er det vanskelig å bestemme rekkefølgen av hendelsene i trengselsperioden. En ting er sikkert: Trengselsperioden, som beskrevet i Johannes åpenbaring, er ikke helt kronologisk.

Det kan virke rart at etter alle de forferdelige hendelsene som blir skildret når Lammet åpner seglene på bokrullen, så står det “Men da Lammet brøt det sjuende seglet, ble det stille i himmelen” (Johannes åpenbaring 8:1). Det blir riktig nok nevnt jordskjelv, lyn og torden (8:5), men sammenliknet med de foregående seglene er det ikke så mye som skjer her. En teori er at det syvende seglet inneholder de syv basunene. Den første basunen nevner store hagl (se også Esekiel 38:22) som i moderne tolkninger av Bibelen har blitt sammenliknet med bomber. Den engelske Bibelen har oversatt det greske salpigx til trompet. Ordet kommer fra “vibrasjon” og brukes til å beskrive høy lyd. Det kan muligens også ha vært et horn. Trompeten eller basunen ble brukt til å blåse en hær til å angripe.


17 DESEMBER

 

(DENNE SIDEN ER FREMDELES UNDER KONSTRUKSJON)

Advertisements
%d bloggers like this: