1 desember

Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.

Johannes åpenbaring 1:1

JESU KRISTI ÅPENBARING

Bibelens siste bok er en profetisk bok som omhandler fremtiden. Det finnes like mange syn og fortolkninger av Johannes åpenbaring som det finnes bøken om den. Selv om det kan være vanskelig å forstå alt i denne boken, så synes jeg den er lettere enn å forstå Gamle Testamentets profeter. De skrev litt profeti her og litt profeti der, og det er ofte vanskelige å sette i system. Johannes åpenbaring, derimot, er som en flyplass hvor flyene kommer inn fra alle de andre profetiske forfatterne. De samles i denne boken og blir satt i system, selv om det kan være forskjellige syn på tidslinjen til Johannes åpenbaring.

Det første jeg ønsker at leseren skal legge merke til er at dette ikke bare var Johannes ord, men det var Jesu Kristi åpenbaring. Den røsten Johannes hørte bak seg i Johannes åpenbaring 1:10 er ingen hvem som helst, men Jesus Kristus selv snakket direkte til ham. Ingen engel oppfyller de kriteriene som følger i de neste versene. Det er viktig å innse at hele denne boken ble gitt til Johannes fra Gud og er ikke oppdiktet.


 

Advertisements
%d bloggers like this: